ΔΠΛΠ-ΑΕ0062 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 11/04/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/04/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή (τηλ. +30-2105292028), κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. +30-2105292486), κος Σιαμπάνης Απόστολος (τηλ. +30-2105292596), κα Λοΐζου Ευδοκία (τηλ. +30- 2105292036)
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Προεπιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. +30-2105292028) την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. +30-2105292486), τον κ. Σιαμπάνη Απόστολο (τηλ. +30-2105292596) και την κα Λοΐζου Ευδοκία (τηλ. +30-2105292036), με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@ppcgroup.com, C.Chatsidou@ppcgroup.com, A.Siampanis@ppcgroup.com, E.Loizou@ppcgroup.com.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής σε ηλεκτρονική διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών Ορυχείων.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0062
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/03/2024
ΑΔ: A125763
Συμπλήρωμα 1 08/04/2024
ΑΔ: A125932
Συμπλήρωμα 2 11/04/2024
ΑΔ: A125960
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής