ΔΠΛΠ-ΑΕ0061 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 12/04/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/04/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Στάθη Αρετή (τηλ. +30-2105292028), κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. +30-2105292486), κα Αργυρίου Μελπομένη (+30 6940835645)
Υποβολή: Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "compareONE" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Προεπιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Στάθη Αρετή (τηλ. +30-2105292028) την κα Χατσίδου Χριστίνα (τηλ. +30-2105292486) και την κα Αργυρίου Μελπομένη (+30 6940835645), με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Stathi@ppcgroup.gr, C.Chatsidou@ppcgroup.gr, Me.Argyriou@ppcgroup.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής σε ηλεκτρονική διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου για την εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και κατεδάφισης εξοπλισμού Ορυχείων.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-ΑΕ0061
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/03/2024
ΑΔ: A125764
Συμπλήρωμα 1 12/04/2024
ΑΔ: A125975
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής