ΔΠΛΠ 903156 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/02/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
10/03/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α.Ντούφας Δ.Μαύρου
Υποβολή: ΔΕΗ/ΔΠΛΠ

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Αν. Ντούφα και την κα Δ. Μαύρου (τηλ. 210 5293801) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.ntoufas@dei.gr και d.maurou@dei.gr. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας tenderONE της εταιρείας CosmoONE, του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών αεριοστροβίλου τύπου GT13E Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου ΑΗΣ Κομοτηνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ 903156
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/12/2021
ΑΔ: A119447
Συμπλήρωμα 1 16/01/2022
ΑΔ: A119517
Συμπλήρωμα 2 18/02/2022
ΑΔ: A119663
Συμπλήρωμα 3 23/02/2022
ΑΔ: A119676
Προϋπολογισμός: € 457.010,29 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ESPD_903156 Λήψη