ΔΠΛΠ-902411 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/05/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ματιάτου Ελένη και την κα. Μαστραντωνάκη Δήμητρα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@ppcgroup.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ματιάτου Ελένη και την κα. Μαστραντωνάκη Δήμητρα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@ppcgroup.com και D.Mastrantonaki@ppcgroup.com. Tεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Δουκέρη Χρήστο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο C.Doukeris@ppcgroup.com . "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης του συστήματος κατεργασίας ύδατος του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902411
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 09/04/2024
ΑΔ: A125940
Συμπλήρωμα 1 24/04/2024
ΑΔ: A126069
Συμπλήρωμα 2 10/05/2024
ΑΔ: A126145
Προϋπολογισμός: € 680.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής