ΔΠΛΠ-902402 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Πηνελόπη Αποστόλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Pi.Apostolou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Πηνελόπη Αποστόλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.matiatou@dei.gr και Pi.Apostolou@dei.gr. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Βαρδάκη Νικόλαο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο n.vardakis@dei.gr. Για τη χορήγηση βεβαίωσης επίσκεψης πληροφορίες παρέχονται από τον κο Βαρδάκη Νικόλαο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο n.vardakis@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και δοκιμές ανταλλακτικών στοιχείων συσσωρευτών μολύβδου οξέος, κλειστού τύπου, τεχνολογίας VRLA, ονομαστικής τάσης 2Vdc έκαστου στοιχείου για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902402
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/01/2024
ΑΔ: A125335
Συμπλήρωμα 1 07/02/2024
ΑΔ: A125437
Συμπλήρωμα 2 20/02/2024
ΑΔ: A125551
Συμπλήρωμα 3 05/03/2024
ΑΔ: A125675
Προϋπολογισμός: € 169.600,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής