ΔΠΛΠ-902360 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 12/01/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/01/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Ζωή Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr & z.kagkani@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814 Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Ζωή Κάγκανη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr & z.kagkani@dei.gr. Για τεχνικές πληροφορίες καθώς και για τη βεβαίωση επιτόπιας επίσκεψης στον ΑΗΣ Σορωνής υπεύθυνος είναι ο κύριος Κων/νος Αναστασάκης με ηλεκτρον. διεύθυνση k.anastasakis@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και Θέση σε Λειτουργία αναλυτών αερίων ρύπων καυσαερίων CEMS για τις τρεις Μονάδες DIESEL PIELSTICΚ του ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902360
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 13/11/2023
ΑΔ: A124878
Συμπλήρωμα 1 20/11/2023
ΑΔ: A124936
Συμπλήρωμα 2 23/11/2023
ΑΔ: A124967
Συμπλήρωμα 3 05/01/2024
ΑΔ: A125219
Συμπλήρωμα 4 12/01/2024
ΑΔ: A125268
Προϋπολογισμός: € 456.980,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής