ΔΠΛΠ-902350 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/10/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη (τηλ. 210 5293814) και την κ. Μαύρου Δέσποινα (τηλ. 210 5293801) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και d.mavrou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814 Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη (τηλ. 210 5293814) και την κ. Μαύρου Δέσποινα (τηλ. 210 5293801) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και d.mavrou@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια χάλυβα διαφόρων μορφών για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902350
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/07/2023
ΑΔ: A124017
Συμπλήρωμα 1 30/08/2023
ΑΔ: A124282
Συμπλήρωμα 2 15/09/2023
ΑΔ: A124394
Συμπλήρωμα 3 06/10/2023
ΑΔ: A124574
Συμπλήρωμα 4 20/10/2023
ΑΔ: A124698
Προϋπολογισμός: € 54.792,25 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής