ΔΠΛΠ-902335 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 23/10/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
31/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105293814 και την κ. Δήμητρα Μαστραντωνάκη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση D.Mastrantonaki@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105292582.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με την Πρόσκληση είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ). Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση E.matiatou@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105293814 και την κ. Δήμητρα Μαστραντωνάκη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση D.Mastrantonaki@dei.gr και τηλεφωνικά στο (+30) 2105292582."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ρουλεμάν διαφόρων τύπων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902335
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 21/07/2023
ΑΔ: A124016
Συμπλήρωμα 1 09/08/2023
ΑΔ: A124174
Συμπλήρωμα 2 18/09/2023
ΑΔ: A124415
Συμπλήρωμα 3 06/10/2023
ΑΔ: A124586
Συμπλήρωμα 4 18/10/2023
ΑΔ: A124678
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 23/10/2023
ΑΔ: A124717
Προϋπολογισμός: € 666.875,13 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής