ΔΠΛΠ-902333 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 17/05/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/06/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο E.Matiatou@dei.gr και τηλέφωνο 2105293814
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814 Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ματιάτου Ελένη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο E.Matiatou@dei.gr και τηλέφωνο 2105293814 και τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Λουκαρά Τσαμπίκα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο T.Loukara@dei.gr και τηλέφωνο 2791025045."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ρουλεμάν περιφοράς βραχίονα απόρριψης εκσκαφέα ΕΤΕΚΑ για την Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902333
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 28/04/2023
ΑΔ: A123305
Συμπλήρωμα 1 17/05/2023
ΑΔ: A123503
Προϋπολογισμός: € 228.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής