ΔΠΛΠ-902254 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Κάγκανη Ζωή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr τηλ. 2105293814 και z.kagkani@dei.gr τηλ. 2105293802.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής(ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ματιάτου Ελένη και την κα Κάγκανη Ζωή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr τηλ. 2105293814 και z.kagkani@dei.gr τηλ. 2105293802. Τεχνικές πληροφορίες παρέχονται από τον κο Βασιλειάδη Γιώργο με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο G.vasileiadis@dei.gr"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

’Προμήθεια τυμπανοκαλωδίων εκσκαφέων αποθετών για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902254
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/12/2022
ΑΔ: A122169
Συμπλήρωμα 1 23/01/2023
ΑΔ: A122405
Συμπλήρωμα 2 01/02/2023
ΑΔ: A122492
Συμπλήρωμα 3 13/02/2023
ΑΔ: A122605
Συμπλήρωμα 4 09/03/2023
ΑΔ: A122815
Προϋπολογισμός: € 500.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής