ΔΠΛΠ-902252 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 25/04/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/05/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Πηνελόπη Αποστόλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και pi.apostolou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα τηλέφωνο 210 5293814. Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Ελένη Ματιάτου και την κ. Πηνελόπη Αποστόλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.matiatou@dei.gr και pi.apostolou@dei.gr και τεχνικές πληροφορίες παρέχονται απο τον κο Κατσίβα Δημήτρη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο d.katsivas@dei.gr. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια μεταφορικού ιμάντα κλειστού τύπου-σωληνωτού διαμέτρου Φ300 της Μονάδας IV της Διεύθυνσης Λιγνιτικής Παραγωγής Μεγαλόπολης (ΔΛΠΜ)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-902252
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/12/2022
ΑΔ: A122192
Συμπλήρωμα 1 13/01/2023
ΑΔ: A122329
Συμπλήρωμα 2 30/01/2023
ΑΔ: A122467
Συμπλήρωμα 3 30/01/2023
ΑΔ: A122470
Συμπλήρωμα 4 20/02/2023
ΑΔ: A122916
Ανακ. & Συμπλήρωμα 5 20/03/2023
ΑΔ: A122917
Ανακ. & Συμπλήρωμα 6 30/03/2023
ΑΔ: A123028
Ανακ. & Συμπλήρωμα 7 25/04/2023
ΑΔ: A123263
Προϋπολογισμός: € 98.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής