ΔΠΛΠ-611429 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 13/06/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/07/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Μανούσακα Αικατερίνη (τηλ. 0030-2105293082), τον κ. Πανουργιά Κωνσταντίνο (τηλ. 0030-2105292662) και την κα Μεστροπιανίδου Ευαγγελία (τηλ. 0030-2105293042) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Manousaka@ppcgroup.com, K.Panourgias@ppcgroup.com και E.Mestropianidou@ppcgroup.com.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για την Διαδικασία Επιλογής είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο (00302105293082). Πληροφορίες παρέχονται από την κ. Μανούσακα Αικατερίνη (τηλ. 0030-2105293082), τον κ. Πανουργιά Κωνσταντίνο (τηλ. 0030-2105292662) και την κα Μεστροπιανίδου Ευαγγελία (τηλ. 0030-2105293042) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις A.Manousaka@ppcgroup.com, K.Panourgias@ppcgroup.com και E.Mestropianidou@ppcgroup.com. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Εκποίηση Συσσωρευτών Μολύβδου της ΔΕΗ Α.Ε"

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-611429
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 29/05/2024
ΑΔ: A126266
Συμπλήρωμα 1 06/06/2024
ΑΔ: A126320
Συμπλήρωμα 2 13/06/2024
ΑΔ: A126365
Προϋπολογισμός: € 75.157,60 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής