ΔΠΛΠ-600217 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/09/2022

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
07/10/2022 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Υπεύθυνοι Διαγωνισμού : Λαγού Φωτεινή και Κυρλάκη Ευαγγέλια Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 22, 3ος όροφος , Γραφείο 306, Τηλ. 210 5293807 και 210 5293808"
Υποβολή: Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγισή τους θα γίνει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμήθειων Λειτουργιών Παραγωγής, όροφος 2ος, οδός Χαλκοκονδύλη 22, 104 32 Αθήνα, έως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου κι ώρα 12:00 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) όπου θα γίνει και η αποσφράγισή τους.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

"Προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτόματου δίκυκλου, τύπου SCOOTER, βενζινοκίνητου, τουλάχιστον 300 cc."

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-600217
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/09/2022
ΑΔ: A121404
Συμπλήρωμα 1 16/09/2022
ΑΔ: A121487
Συμπλήρωμα 2 27/09/2022
ΑΔ: A121579
Προϋπολογισμός: € 7.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής