ΔΠΛΠ-1928 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/03/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/03/2024 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: "Πληροφορίες παρέχονται από τους Κ. Βασίλειος Ευστρατίου T: +30 2109008803 M: +30 6979799130 E-mail: v.efstratiou@dei.gr Κ. Γεώργιος Καλδίρης T: +30 2109008863 M: +30 6970006032 E-mail: g.kaldiris@dei.com.gr Κα Ε. Βασιλοπούλου E-mail E.Vasilopoulou@dei.grΚος Γ. Μακρής E-mail G.Makris@dei.grΚα Μ. Μυλωνά E-mail m.mylona@dei.grΚος Γ. Παπακωνσταντίνου E-mail Io.Papakonstantinou@dei.gr "
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας CompareOne” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Supporting information about the Call For Expression Of Interest participation process is provided by Mr. G. Makris G.Makris@dei.gr - Mrs. E. Vasilopoulou E.Vasilopoulou@dei.gr Mrs. M. Mylona M.mylona@dei.gr - Mr. G. Papakonstantinou Io.Papakonstantinou@dei.gr. For Technical Information you may contact Mr. Vasileios Efstratiou T: +30 2109008803 M: +30 6979799130 E-mail: v.efstratiou@dei.gr , Mr. George Kaldiris T: +30 2109008863 M: +30 6970006032 E-mail: g.kaldiris@dei.com.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής σε ηλεκτρονική διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και τους υπερπληρωτές στα νησιά

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1928
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/02/2024
ΑΔ: A125438
Συμπλήρωμα 1 11/03/2024
ΑΔ: A125736
Συμπλήρωμα 2 15/03/2024
ΑΔ: A125773
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
DPLP-1928 Λήψη