ΔΠΛΠ-1922 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Supporting information about the Call For Expression Of Interest participation process is provided by Mr. G. Makris G.Makris@dei.gr - Mrs. E. Vasilopoulou E.Vasilopoulou@dei.gr Mrs. C. Skouri C.Skouri@dei.gr - Mr. G. Papakonstantinou Io.Papakonstantinou@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “CompareOne” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Supporting information about the Call For Expression Of Interest participation process is provided by Mr. G. Makris G.Makris@dei.gr - Mrs. E. Vasilopoulou E.Vasilopoulou@dei.gr Mrs. C. Skouri C.Skouri@dei.gr - Mr. G. Papakonstantinou Io.Papakonstantinou@dei.gr. For Technical Information you may contact Mr. Vasileios Efstratiou T: +30 2109008803 M: +30 6979799130 E-mail: v.efstratiou@dei.gr , Mr. George Kaldiris T: +30 2109008863 M: +30 6970006032 E-mail: g.kaldiris@dei.com.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Provision of Support and Maintenance services, including spare parts for Internal Combustion Engines and Turbochargers, installed on islands

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1922
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 31/01/2024
ΑΔ: A125386
Συμπλήρωμα 1 26/02/2024
ΑΔ: A125600
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής