ΔΠΛΠ-1919 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 14/06/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/06/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο E.Vasilopoulou@ppcgroup.com (210-5292680) και την κα. Χ. Σκουρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο C.Skouri@ppcgroup.com (210-529679)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ.22, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο E.Vasilopoulou@ppcgroup.com (210-5292680) και την κα. Χ. Σκουρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο C.Skouri@ppcgroup.com (210-529679) για τη χορήγηση Βεβαίωση Επίσκεψης στον ΑΣΠ Θήρας από τον κ. Αστέριο Σαρδέλη με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.sardelis@ppcgroup.com Διευθυντή του ΑΣΠ Θήρας και για τον ΑΣΠ Μήλου από τον κ. Φ. Καμπανό με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο F.Kampanos@ppcgroup.com.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή Λεβήτων Μονάδων Νο1 - Νο2 -No8 Wartsila W18V32 του ΑΣΠ Θήρας & Μονάδων Νο4 και Νο5 MAN 12V32/40CD του ΑΣΠ Μήλου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1919
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/05/2024
ΑΔ: A126245
Συμπλήρωμα 1 14/06/2024
ΑΔ: A126378
Προϋπολογισμός: € 340.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής