ΔΠΛΠ-1914 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/05/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και τον κο Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@ppcgroup.com και i.karolemeas@ppcgroup.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη 22, Τ.Κ. 10432 , τηλέφωνο 210-5230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και τον κο Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@ppcgroup.com και i.karolemeas@ppcgroup.com Για τεχνικά θέματα και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στον ΑΣΠ Λέσβου από τον κο Παναγιώτη Γιαννίκο (τηλ. 2251041607) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση p.giannikos@ ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση Μονώσεων ΑΣΠ Λέσβου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1914
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 24/04/2024
ΑΔ: A126066
Συμπλήρωμα 1 10/05/2024
ΑΔ: A126118
Προϋπολογισμός: € 96.500,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής