ΔΠΛΠ-1900 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 10/04/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/05/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@dei.gr (210-5292680) και την κα. X. Σκουρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση C.Skouri@dei.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας (210-5292679).
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη αριθ.22, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@dei.gr (210-5292680) και την κα. X. Σκουρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση C.Skouri@dei.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας (210-5292679). Για τη χορήγηση Βεβαίωση Επίσκεψης στον ΑΗΣ Κομοτηνής και Τεχνικές Απορίες από τον κ. Κωνσταντίνο Λεπίδα, Τομεάρχη Συντήρησης του ΑΗΣ Κομοτηνής με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο k.lepidas@dei.com.gr (25310-60288)

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Τεχνικών κατά τη Γενική Επιθεώρησης Γ-6 του Αεριοστρόβιλου Νο11 ΑΗΣ Κομοτηνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1900
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/03/2024
ΑΔ: A125840
Συμπλήρωμα 1 10/04/2024
ΑΔ: A125942
Προϋπολογισμός: € 709.780,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής