ΔΠΛΠ-1875 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 08/02/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για την διαδικασία συμμετοχής, παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@dei.gr (210-5292680)
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
" Πληροφορίες για την διαδικασία συμμετοχής, παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.vasilopoulou@dei.gr (210-5292680). Για Τεχνικές Πληροφορίες οι Ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στους κ. Α. Σουμελίδη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.soumelidis@dei.gr (210-5292040, 6978000634), κ. Δ. Μιχαηλίδη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο d.michailidis@dei.gr (24630-55222, 6970005535)"

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μελέτη Σκοπιμότητας, Βασικού Σχεδιασμού και Τεχνικών Προδιαγραφών για το Έργο Αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1875
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/12/2023
ΑΔ: A125159
Αρχική Ανακ. 17/01/2024
ΑΔ: A125160
Συμπλήρωμα 2 08/02/2024
ΑΔ: A125452
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής