ΔΠΛΠ-1818 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/06/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες για την διαδικασία συμμετοχής στο RFΙ παρέχονται από τους, Ι. Καρολεμέα και Ε. Βασιλοπούλου (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο αντίστοιχα στις διευθύνσεις i.karolemeas@dei.gr και E.Vasilopoulou@dei.gr ).
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έρευνα αγοράς προμηθευτών για την αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας και λοιπού εξοπλισμού για τους σταθμούς μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας των σταθμών: ΑΗΣ Σορώνης Ρόδου, ΑΗΣ Χανίων, ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΑΣΠ Σάμου, ΑΣΠ Χίου, ΑΗΣ Κομοτηνής και ΑΗΣ Αλιβερίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1818
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/05/2023
ΑΔ: A123440
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής