ΔΠΛΠ-1735 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/03/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/03/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη , αριθ.22, Τ.Κ. 10432, τηλέφωνο (+30) 2105292442. Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης για τους ΑΗΣ της Ομάδας Α από τον κ. Γ. Καλδίρη στη διεύθυνση g.kaldiris@dei.gr και τηλ. (+30) 2109008864 για τον Κλάδο Υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου, από την κα. Τ. Μπέρδη στη διεύθυνση t.berdi@dei.gr και τηλ. (+30) 2241049005 για τον ΑΗΣ Σορωνής και από τον κ. Π. Μπαλή στη διεύθυνση p.balis@dei.gr και τηλ.(+30) 2244091105 για τον ΑΗΣ Κατταβιάς . Για τους ΑΣΠ και ΤΣΠ της Ομάδας Β από τον κ. Γ. Λειβαδιώτη στη διεύθυνση g.leivadiotis@dei.gr και τηλ. (+30)2109008805. Για τους ΤΣΠ και ΑΣΠ της Ομάδας Γ από τον κ. Β. Ευστρατίου στη διεύθυνση v.efstratiou@dei.gr και τηλ. (+30) 2109008803."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης στους ΑΗΣ Κατταβιάς, Σορωνής, Κλάδο Υποστήριξης Ρόδου, στους ΑΣΠ Χίου, Λήμνου, AΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Θήρας, Μήλου, ΤΣΠ Σίφνου, Σερίφου, Κύθνου ,ΤΣΠ Σκύρου, ΤΣΠ Αμοργού και ΤΣΠ Δονούσας της ΔΕΠΑΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1735
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/02/2023
ΑΔ: A122688
Συμπλήρωμα 1 08/03/2023
ΑΔ: A122802
Προϋπολογισμός: € 1.596.890,24 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής