ΔΠΛΠ-1734 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/01/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
20/01/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210 5292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (2105292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr.
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της Εταιρείας της ΔΕΗ για τη Διαδικασία είναι η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής ( ΔΠΛΠ ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ.22, Τ.Κ. 10432 , τηλέφωνο 2105230301. Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου (210 5292680) και τον κ. Ι. Καρολεμέα (2105292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr. Για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης ΑΗΣ Σορωνής πληροφορίες παρέχονται από την κα Τρ. Μπέρδη (t.berdi@dei.gr ) και για την χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης ΑΗΣ Κατταβιάς από τον κο Π. Μπαλή (p.balis@dei.gr )."

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καταδυτικές Εργασίες στους ΑΗΣ Σορωνής και ΑΗΣ Κατταβιάς

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1734
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/11/2022
ΑΔ: A121909
Συμπλήρωμα 1 22/11/2022
ΑΔ: A122009
Συμπλήρωμα 2 09/12/2022
ΑΔ: A122131
Συμπλήρωμα 3 19/12/2022
ΑΔ: A122203
Συμπλήρωμα 4 10/01/2023
ΑΔ: A122302
Προϋπολογισμός: € 150.260,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής