ΔΠΛΠ-1310664 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/03/2024

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Πληροφορίες παρέχονται από τη κα. Β. Μαυροπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στη διεύθυνση v.mavropoulou@dei.gr και για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης στο Σταθμό από τους κ.κ Κ. Μητσόπουλο και Ε. Σμυρνή στη διεύθυνση k.mitsopoulos@dei.gr και e.smyrnis@dei.gr και τηλ. (+30) 2791039123 και 2791039392. "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Αντικατάσταση – συμπλήρωση οδικού – περιμετρικού ηλεκτροφωτισμού του ενιαίου γηπέδου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310664
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/02/2024
ΑΔ: A125508
Συμπλήρωμα 1 19/02/2024
ΑΔ: A125537
Συμπλήρωμα 2 29/02/2024
ΑΔ: A125637
Συμπλήρωμα 3 15/03/2024
ΑΔ: A125780
Προϋπολογισμός: € 330.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής