ΔΠΛΠ-1310652 Έργο Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 11/10/2023

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών \ Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες παρέχονται από την κα. Ε. Βασιλοπούλου και τον κ. Ι. Καρολεμέα με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.gr και i.karolemeas@dei.gr
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
"Αρμόδια Διεύθυνση της ΔΕΗ για τη Διαδικασία η Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής (ΔΠΛΠ), οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 22, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, τηλέφωνο 210 5292680. Πληροφορίες παρέχονται από τους Ε. Βασιλοπούλου (210-5292680) και Ι. Καρολεμέα (210-5292556) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Vasilopoulou@dei.gr και I.Karolemeas@dei.gr και για τεχνικά θέματα και χορήγηση Βεβαίωσης Επίσκεψης για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου από τον κο Γιώργο Σιώμο (24610-54276) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο G.Siomoso@dei.gr, για τον ΑΗΣ Μελίτης από τον κο Γιώργο Τσεπραηλίδη (23850-56220) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο g.tseprailidis@dei.gr και για τον Κλάδο του ΑΗΣ Μεγαλόπολης από την κα. Παναγιώτα Ζευγίτη (27910-25045) με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο P.Zevgiti@dei.gr "

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια και τοποθέτηση πυρίμαχων και θερμομονωτικών υλικών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΠΛΠ-1310652
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/09/2023
ΑΔ: A124374
Συμπλήρωμα 1 20/09/2023
ΑΔ: A124612
Συμπλήρωμα 2 11/10/2023
ΑΔ: A124613
Προϋπολογισμός: € 2.492.207,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΠΛΠ - Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής