Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1759 Εργασίες Επισκευών και Κατασκευών στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 13/06/2023 Σε Παράταση 137.280,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902316 Αγορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία φορητής Γεφυροπλάστιγγας για τον ΑΗΣ Σορωνής - Ρόδου 20/06/2023 Σε Παράταση 45.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΑΠΥ0032 Εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης των εγκατεστημένων και αποθηκευμένων ραδιενεργών πηγών στον ΑΗΣ Αμυνταίου και το Ορυχείο Αμυνταίου. 12/06/2023 Σε Παράταση 261.000 Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611312 "Παροχή υπηρεσιών Απομάκρυνσης – Διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων από εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ " 19/06/2023 Σε Παράταση 1.520.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1790 Συντήρηση επιπέδου 12.000 ωρών Μονάδων Diesel Nο3 και Diesel Nο4 Wartsila W18V32x8,25ΜW του ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ για το έτος 2024 12/06/2023 Σε Παράταση 450.314,42 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1806 Επισκευή και μεταφορά τεσσάρων μετασχηματιστών ισχύος σε σταθμούς παραγωγής της ΔΕΘΥΠ 23/06/2023 Σε Παράταση 950.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0033 Εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης 63 υφιστάμενων κτισμάτων (ολόκληρων κτηρίων ή/και τμημάτων τους ή μεταγενέστερων προσθηκών αυτών), τα οποία βρίσκονται στο χώρο του Κλιμακίου Μεταλλικών Κατασκευών (Κ.Μ.Κ) Αλιβερίου. 14/06/2023 Σε Παράταση 210.000 Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-600307 Εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων UNIMOG του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) 12/06/2023 Σε Παράταση 462.600,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902329 Προμήθεια Καδοτροχού μονού θαλάμου εκσκαφέα TAKRAF SRS 2000.32/5.0 για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 12/06/2023 Σε Παράταση 220.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903312 Προμήθεια Ανταλλακτικών Μηχανών Diesel του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 16/06/2023 Σε Παράταση 162.389,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1816 Καθαρισμός καναλιών μηχανοστασίων Μονάδων Diesel και λεκανών ασφαλείας δεξαμενών μαζούτ του Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής 20/06/2023 Σε Παράταση 88.264,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903317 Προμήθεια δύο (2) γνήσιων Βάκτρων εμβόλων και έξι (6) γνήσιων βαρελοχιτωνίων Α.Υ.Π.Κ. Μηχανών Diesel τύπου MAN B&W 12K90MC-S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 13/06/2023 Σε Παράταση 103.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611301 Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 16/06/2023 2.763.880,87 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1813 Μεταφορά προσωπικού από την πόλη της Ρόδου στον ΑΗΣ Σορωνής και αντιστρόφως, και από την πόλη της Ρόδου στον ΑΗΣ Κατταβιάς και αντιστρόφως 13/06/2023 Σε Παράταση 331.946,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1820 Καθαρισμοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στον τομέα λειτουργίας του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V 23/06/2023 Σε Παράταση 743.176,38 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902339 Προμήθεια Ανταλλακτικών ενδεικτικών στάθμης τυμπάνων λέβητα για τον ΑΗΣ Αλιβερίου 14/06/2023 46.535,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο ΔΠΛΠ-1310651 Μετατροπή ανενεργού αντλιοστασίου diesel σε δώμα εγκατάστασης υποπίνακα ηλεκτρικής διανομής αντλιοστασίου μαζούτ και αναγκαίας αλλαγής όδευσης δικτύων μαζούτ-diesel και συμπυκνωμάτων ατμού προθέρμανσης δεξαμενών στο χώρο αντλιοστασίου 14/06/2023 239.897,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1817 Ανέγερση και Αποξήλωση Ικριωμάτων κατά τη Γενική Επιθεώρηση του Αεριοστροβίλου, του βοηθητικού εξοπλισμού και της Γεννήτριας της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 19/06/2023 101.600,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1821 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης 16/06/2023 170.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902340 Προμήθεια συγκροτήματος ηλεκτροϋδραυλικής διάταξης για τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 16/06/2023 98.050,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0039 Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης και καθαίρεσης εγκαταστάσεων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΟΠΑ) - Φάση Α, προϋπολογισμού για το: • Τμήμα Α: Για το τίμημα που θα καταβληθεί στον Αντισυμβαλλόμενο για τις εργασίες αποξήλωσης εξοπλισμού & καθαίρεσης κτιρίων του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου €92.423,00 • Τμήμα B: Για το τίμημα που θα καταβάλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία για την εκποίηση υλικών και εξοπλισμού €64.500,00. 22/06/2023 156.923 Η ηλεκτρονική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne" της εταιρείας CosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611324 "Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP)" 15/06/2023 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902344 Προμήθεια φρέσκου αγελαδινού γάλακτος πλήρους (3,5 λιπαρά), παστεριωμένου, καθαρού περιεχομένου ½ λίτρου 26/06/2023 90.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1822 Αλλαγή τυλίγματος δρομέα και συντήρηση κινητήρα Hyundai μέσης τάσης μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 26/06/2023 83.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1814 Εργασίες συντήρησης κυλινδροκεφαλών τετράχρονων κινητήρων της ΔΕΠΑΝ 29/06/2023 300.900,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.