Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1951 Αποκατάσταση βλαβών-στατική ενίσχυση αντλιοστασίου θαλασσινού νερού ψύξεως της Μονάδας No 6 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων 25/06/2024 Σε Παράταση 250.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1943 Αναβάθμιση Σταθμού εργασίας HMI BLACKSTART των τριών Μονάδων Diesel Pielstick του ΑΗΣ Σορωνής 25/06/2024 Σε Παράταση 78.745,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902417 Προμήθεια χυτών για τους μύλους λιγνίτη του ΑΗΣ Πτολεμαίδας V 28/06/2024 Σε Παράταση 337.760,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611429 "Εκποίηση Συσσωρευτών Μολύβδου της ΔΕΗ Α.Ε" 04/07/2024 Σε Παράταση 75.157,60 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1953 Υποστηρικτικές εργασίες Τομέων και καθαρισμός Βιομηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κομοτηνής 26/06/2024 Σε Παράταση 130.743,38 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903414 Προμήθεια ανταλλακτικών για τις τροφοδοτικές αντλίες νερού υψηλής πίεσης της ΜΣΚ του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/06/2024 Σε Παράταση 30.500,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903417 Προμήθεια ανταλλακτικών για την ρυθμιστική βαλβίδα by-pass ατμοστροβίλου υψηλής πίεσης της εταιρείας Fisher Rosemount της ΜΣΚ του ΑΗΣ Κομοτηνής 25/06/2024 Σε Παράταση 33.750,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903419 Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών αεριοστροβίλου GE (LM 2500) στον ΑΗΣ Λινοπεραμμάτων 02/07/2024 Σε Παράταση 109.141,76 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0069 Αντικείμενο: Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, του πύργου ψύξης της Μονάδας II του ΑΗΣ Μεγαλόπολης από αμιαντούχα υλικά, απομάκρυνση και οριστική διάθεση αυτών. 26/06/2024 150.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1959 Επισκευή πλακών για τα ψυγεία ενδιαμέσου (τιτανίου) και τα ψυγεία λαδιού (ανοξείδωτα) VICARB V110 των Μονάδων Diesel Pielstick του ΑΗΣ Σορωνής 01/07/2024 44.900,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611350 Προμήθεια Γράσων 03/07/2024 1.166.450,20 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611431 Παροχή Υπηρεσιών Πρακτόρευσης για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ. 28/06/2024 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611427 Παροχή Υπηρεσιών επιθεώρησης (supercargo) στο χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ δεξαμενόπλοιο ERMIONI. 28/06/2024 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας CompareOne της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1962 Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 01/07/2024 834.406,08 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902416 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου υπαίθριου τριπολικού διακόπτη 150kV SF6 με αποξήλωση του υφιστάμενου διακόπτη Ρ55 για τον ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου 03/07/2024 66.500,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1944 Επισκευές κτιρίου μηχανοστασίου, αντικατάσταση μεταλλικής κλίμακας πρόσβασης στα δώματά του και αναβάθμιση της λεκάνης ασφαλείας των Δεξαμενών με κατασκευή στεγανού πυθμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα, στον ΤΣΠ Κύθνου 05/07/2024 138.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο ΔΠΛΠ-1310673 Εργασίες επισκευής πυροπροστασίας δεξαμενών diesel και μαζούτ με εκτοξευτήρες έγχυσης αεραφρού του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 05/07/2024 Σε Παράταση 351.767,98 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-ΕΚΠ0072 Εκποίηση άχρηστων υλικών (scrap) από τον Κλάδο του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. 03/07/2024 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "tenderOne",της εταιρίας cosmoOne του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ,εφεξής Σύστημα,στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1964 Κατασκευή καναλιού οπλισμένου σκυροδέματος τάφρου λιμανιού του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 09/07/2024 110.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611435 Παροχή Υπηρεσιών επιθεώρησης (supercargo) στο χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ δεξαμενόπλοιο SEAVEN VOYAGER 28/06/2024 30.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.