Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902366 Προμήθεια ανταλλακτικών μονωτήρων διέλευσης και αλεξικέραυνων για τους Μετασχηματιστές ισχύος των Μονάδων του Συγκροτήματος Αλιάκμονα 29/02/2024 Σε Παράταση 339.390,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1875 Μελέτη Σκοπιμότητας, Βασικού Σχεδιασμού και Τεχνικών Προδιαγραφών για το Έργο Αντλησιοταμίευσης στο Ορυχείο Καρδιάς 15/03/2024 Σε Παράταση Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο ΔΠΛΠ-1310662 Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ δύο (2) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 380-400kW το καθένα με κινητήρα diesel, με όλο τον βοηθητικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, για τον ΤΣΠ Αστυπάλαιας 04/03/2024 Σε Παράταση 550.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902365 " Αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία αναλυτών μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας και λοιπού εξοπλισμού για τους Σταθμούς Μέτρησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΣΜΠΑ) στους : • ΟΜΑΔΑ Α : ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ, ΑΣΠ ΧΙΟΥ και • ΟΜΑΔΑ Β : ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ, ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ " 29/03/2024 Σε Παράταση 502.610,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903336 Προμήθεια πλήρους ηλεκτρο-υδραυλικού συστήματος ασφαλείας S90 (trip block) Ατμοστροβίλου Μονάδας Συνδ. Κύκλου ΑΗΣ Κομοτηνής 01/03/2024 Σε Παράταση 69.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1906 Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων καθοδικής προστασίας του ΑΣΠ Καλύμνου και ΑΣΠ Σάμου συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών και υλικών 29/02/2024 Σε Παράταση 75.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902401 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών ιμάντων ταινιοδρόμων και μηχανημάτων για τa Ορυχείa της Δυτ. Μακεδονίας 01/03/2024 Σε Παράταση 5.940.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1877 Καθαρισμός, διαχείριση αποβλήτων και μη καταστρεπτικοί έλεγχοι ελασμάτων πυθμένα και περιφέρειας, της δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ ΔΑΚ Νο 4, του ΑΗΣ Σορωνής 27/02/2024 Σε Παράταση 89.605,88 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902402 Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και δοκιμές ανταλλακτικών στοιχείων συσσωρευτών μολύβδου οξέος, κλειστού τύπου, τεχνολογίας VRLA, ονομαστικής τάσης 2Vdc έκαστου στοιχείου για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου 05/03/2024 Σε Παράταση 169.600,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611407 Προμήθεια Υδράσβεστου 15/03/2024 Σε Παράταση 352.500,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1922 Provision of Support and Maintenance services, including spare parts for Internal Combustion Engines and Turbochargers, installed on islands 07/03/2024 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “CompareOne” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600323 προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) και τον ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗ, 01/03/2024 580.368,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο ΔΠΛΠ-1310667 Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» καινούριων Αεριοστροβιλικών Μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των Νησιών Ρόδου, Χίου και Θήρας 01/03/2024 Σε Παράταση Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1881 Συντήρηση Αγωγών Καυσίμου και Αντικατάσταση Τμημάτων ΑΣΠ Λέσβου 04/03/2024 Σε Παράταση 136.800,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1876 Επισκευή Κύριου Εξοπλισμού και Βοηθητικών Συστημάτων στον ΑΗΣ Μελίτης 01/03/2024 160.326,38 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1885 Απόφραξη των χοανών των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων του ΑΗΣ Μελίτης, των χοανών και αγωγών αποκομιδής ιπτάμενης τέφρας των Luvo στη δεύτερη διαδρομή των καυσαερίων του ΑΗΣ Μελίτης και αποκομιδή και μεταφορά τέφρας από τον ΑΗΣ Μελίτης στο χώρο απόθεσης του ορυχείου 28/02/2024 89.694,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1910 Παροχή υπηρεσιών Φορέα Πιστοποίησης για την επαναπιστοποίηση και τις ετήσιες επιτηρήσεις των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΗ 28/02/2024 Σε Παράταση 31.300,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1928 Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής σε ηλεκτρονική διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και τους υπερπληρωτές στα νησιά 12/03/2024 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903407 Πρόσκληση υποβολής αίτησης συμμετοχής σε ηλεκτρονική διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων για την κατάρτιση μητρώου για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και τους υπερπληρωτές στα νησιά 13/03/2024 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-600333 Μίσθωση δύο (2) καινούργιων δίκυκλων οχημάτων, μάρκας YAMAHA για περίοδο μίσθωσης τριάντα έξι (36) μηνών & για διάνυση ετησίως κατά μέσο όρο 24.000Km 28/02/2024 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903401 Προμήθεια ανταλλακτικών στοιχείων φίλτρων αναρροφώμενου αέρα καύσης για τους Αεριοστρόβιλους Νο 1 & Νο 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 01/03/2024 188.775,12 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο ΔΠΛΠ-1310664 Αντικατάσταση – συμπλήρωση οδικού – περιμετρικού ηλεκτροφωτισμού του ενιαίου γηπέδου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 29/02/2024 Σε Παράταση 330.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1929 Επισκευή υποθαλάσσιου αγωγού προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης στον ΑΣΠ Κω 07/03/2024 130.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1884 Συντήρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων του συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων του ΑΣΠ Σάμου για δύο (2) έτη 07/03/2024 86.368,80 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903403 Προμήθεια ενός ψυγείου αέρα σάρωσης για τις μηχανές εσωτερικής καύσης (DE) τύπου MAN B&W 12K90MC–S του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 05/03/2024 63.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1915 Καθαρισμοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στον τομέα Λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης 04/03/2024 Σε Παράταση 350.726,37 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1907 Αντικατάσταση δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου στον ΤΣΠ Αγαθονησίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αποξήλωσης της παλαιάς και διασύνδεσης της καινούργιας με επισκευή και αύξηση χωρητικότητας της λεκάνης ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων υλικών και εργασιών για το σύνολο του έργου (turn key basis) 07/03/2024 64.300,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1904 Μεταφορά προσωπικού με πρωινό ωράριο εργασίας του ΑΗΣ Κερατέας- Λαυρίου 05/03/2024 181.675,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1903 Συντήρηση εξοπλισμού Μ.Τ. του Σταθμού Παραγωγής Πτολεμαϊδα V και του εξοπλισμού Μ.Τ. και Χ.Τ. της Αυλής Λιγνίτη 05/03/2024 Σε Παράταση 189.840,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1926 Μίσθωση δύο έως τεσσάρων (2-4) Αεριοστροβιλικών Μονάδων για κάλυψη αναγκών πρόσθετης ισχύος στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Κρήτης 11/03/2024 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903337 Προμήθεια ανταλλακτικών για τους Αεριοστρόβιλους GE LM2500+ και TM2500+ του ΑΗΣ Σορωνής 05/03/2024 69.900,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-902404 Προμήθεια ανταλλακτικών και εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου, χειρισμού και επιτήρησης Egatrol 800XA των Αεριοστροβίλων του ΑΗΣ Κομοτηνής 05/03/2024 39.349,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.