Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Προμηθειών Λειτουργιών Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΔΠΛΠ-602101 Προμήθεια ενός είδους μεταφορικού-ελαστικού ιμάντα με συρματόσχοινο τύπου ST1600 πλάτους Β1600ΜΜ της Μονάδας V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και υλικών ενώσεων ιμάντων ταινιόδρομων 13/05/2021 1.160.230,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1586 Διακίνηση λιγνίτη - τέφρας και μίσθωση φορτωτών με χειριστές στον Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου 20/05/2021 122.760,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-611111 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Yποχλωριώδους Νατρίου 14/05/2021 133.584,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903121 Προμήθεια αναρτήσεων για τους ατμαγωγούς Υ/Θ Υ.Π. λεβήτων Μονάδας Νο IV/550MW του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου 31/05/2021 Σε Παράταση 121.600,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903120 Προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη για διάστημα ενός (1) έτους μοντέλου (εργαλείου) συνολικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου προμήθειας και πώλησης φυσικού αερίου 17/05/2021 50.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ 600104 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για μηχανήματα VOLVO που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 15/06/2021 Σε Παράταση 150.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903119 Προμήθεια απαραίτητων ανταλλακτικών για την προληπτική συντήρηση 36.000 ωρών των έξι υπερπληρωτών ABB TPL 85-B12 των μηχανών DE No1 & No2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου 10/06/2021 Σε Παράταση 328.200,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-611118 Επιθεώρηση (supercargo) μεταφοράς φορτίων μαζούτ με το χρονοναυλωμένο από τη ΔΕΗ Δεξαμενόπλοιο ICE HAWK 26/05/2021 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903122 Προμήθεια «Ανταλλακτικά δειγματοληπτικών διατάξεων Νερού – Ατμού του Οίκου DR. THIEDIG των Μονάδων III-ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 15/06/2021 Σε Παράταση 41.702,30 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1594 Eπιθεώρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Mονάδων Συνδυασμένου Κύκλου IV & V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 22/06/2021 Σε Παράταση 381.672,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1593 Εργασίες επισκευής ατμαγωγών υψηλής πίεσης Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου 22/06/2021 Σε Παράταση 185.396,51 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1590 Φύλαξη των εγκαταστάσεων των ΥΗΣ Σφηκιάς – Ασωμάτων – Πολυφύτου – Άγρα – Εδεσσαίου και ΜΥΗΣ Αγ. Βαρβάρας 17/06/2021 Σε Παράταση 209.856,73 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1591 Καθαρισμός της δεξαμενής μαζούτ ΔΑΚ Νο7 του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 01/07/2021 Σε Παράταση 128.210,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1600 Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης των Μηχανών Diesel και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού του ΑΣΠ Καλύμνου 29/06/2021 Σε Παράταση 85.277,40 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1587 Λειτουργία Βοηθητικών Μηχανημάτων Μονάδων Νο 11, 12 ,13 και Συστήματος Καυσίμου, του ΑΗΣ Χανίων 05/07/2021 Σε Παράταση 79.000,00 Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1582 Φύλαξη εγκαταστάσεων δέκα (10) Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΠΑΝ 19/07/2021 Σε Παράταση 604.666,20 Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0001 Καθαίρεση του κύριου κτιρίου του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, που περιλαμβάνει το λεβητοστάσιο, το μηχανοστάσιο, το κτίριο αφαλάτωσης και το Control Room, το Σύστημα Αποκομιδής τέφρας με την καμινάδα και τον Πύργο ψύξης 09/08/2021 Σε Παράταση 2.635.763,04 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1595 Μεταφορά ημερήσιου προσωπικού ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου 28/06/2021 146.380,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611119 Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) και ντίζελ (CPP) 23/06/2021 950.000 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1596 Αναβάθμιση Μ/Σ Μονάδων Νο1, Νο2, Νο3 ΥΗΣ Κρεμαστών για παράταση του χρόνου ζωής 29/07/2021 Σε Παράταση 120.000,00 Η πλατφόρμα tenderONE της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρωνικών Συμβάσεων ΔΕΗ (Σύστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr)
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1599 Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών στις εγκαταστάσεις, κτίρια και περιβάλλοντα χώρο του ΑΗΣ Αλιβερίου 12/07/2021 Σε Παράταση 128.260,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1598 Συντήρηση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης ΑΣΠ Σάμου 02/07/2021 46.280,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ 600105 Προμήθεια 890.000 κυτίων φρέσκου αγελαδινού γάλακτος, πλήρους (3,5% λιπαρά), παστεριωμένου σε χάρτινη συσκευασία καθαρού περιεχομένου ½ λίτρου για τις Μονάδες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) και τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (ΑΗΣ) της περιοχής Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Φλώρινας, για την κάλυψη αναγκών διάρκειας ενός (1) έτους 07/07/2021 356.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1588 Υποστηρικτικές εργασίες συντήρησης εξοπλισμού ΜΣΚ 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 07/07/2021 Σε Παράταση 170.676,16 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1604 Υποστήριξη ΔΣΑΛΠ σε θέματα παρακολούθησης Προϋπολογισμού – Απολογισμού, της εκτέλεσης της Σύμβασης στα ΜΔΝ, της πορείας Έργων Παραγωγής, στη Δημιουργία Βάσης Δεδομένων των Λειτουργιών Παραγωγής καθώς και διοικητικών, οικονομικών και λογιστικών θεμάτων 15/07/2021 Σε Παράταση 88.800,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο ΔΠΛΠ-1310629 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ. 2Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΕΝΤΌΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΑΧΛΑΔΑΣ 06/07/2021 1.060.716,84 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611109 Προμήθεια Χημικού Πρόσθετου Βελτιωτικού Καύσης για Μαζούτ Χαμηλού Θείου (LSHFO) 06/09/2021 Σε Παράταση 132.600,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1597 Υποστηρικτικές εργασίες Τομέων και καθαρισμός Βιομηχανικών χώρων του ΑΗΣ Κομοτηνής 21/07/2021 104.110,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611112 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Καυστικού Νατρίου ΝaOH 22/07/2021 369.065,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1606 Γενική συντήρηση έτους 2021 της Μονάδας Νο 3 WARTSILA W18V32 του ΑΣΠ Σάμου 10/08/2021 Σε Παράταση 160.290,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1602 Εργασίες γενικής συντήρησης 12.000h Μονάδας Νο13 CEGIELSKI-SULZER 9RTA-F58 του ΑΣΠ Σάμου 06/08/2021 Σε Παράταση 169.209,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ 600108 Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών για κινητήρες CUMMINS που λειτουργούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας για την κάλυψη αναγκών διάρκειας κατ' εκτίμηση, ενός (1) έτους 05/08/2021 310.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903124 Προμήθεια εύκαμπτων υποθαλάσσιων αγωγών παραλαβής μαζούτ 28/09/2021 100.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1601 Φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Καρδιάς σε 24ωρη βάση 27/08/2021 209.571,20 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1605 Επισκευή πτερυγίων, προμήθεια ανταλλακτικών για την γενική συντήρηση του Α/Σ Νο 6 GE τύπου GT8BC του ΑΗΣ Χανίων 15/09/2021 644.273,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΔΠΛΠ-1607 Μεταφορά προσωπικού από τη πόλη της Ρόδου στον ΑΗΣ Κατταβιάς (ΘΗΣ Νότιας Ρόδου) και αντιστρόφως 20/08/2021 218.400,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903125 Προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων MAN (πρώην Pielstick) 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου, 24/09/2021 744.600,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ-903123 Προμήθεια ανταλλακτικών (χιτωνίων) των Μονάδων Η. CEGIELSKI - SULZER 9RTAF58 για ΑΣΠ Σάμου 10/09/2021 50.250,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΔΠΛΠ 611115 Προμήθεια υδατικού διαλύματος Θειϊκού Οξέος 06/09/2021 134.570,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Προμήθεια ΔΠΛΠ 903126 Προμήθεια ψηκτρών άνθρακος γεννήτριας Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 06/09/2021 40.000,00 ΔΕΗ/ΔΠΛΠ
Έργο ΔΠΛΠ-ΑΕ0002 Απομάκρυνση υλικών που απαιτούν ειδική διαχείριση από τους Πύργους Ψύξης (ΠΨ) των Μον. I και II του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας 07/09/2021 2.201.000,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.