Ζ300 1300154088 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 12/07/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2024 - 13:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αντωνίου Θωμαή Τηλ. 23310-44045 εσωτ.270
Υποβολή: ΔΕΥΠ Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διανέμονται δωρεάν από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ https://eprocurement.dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού για το Συγκρότημα Αλιάκμονα

Πρόσκληση: Τεύχος: Ζ300 1300154088
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
26/06/2024
ΑΔ: A126494
05/07/2024
ΑΔ: A126555
12/07/2024
ΑΔ: A126614
Προϋπολογισμός: € 6.728,70 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΥΠ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής