250.2024.011 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/06/2024 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2521061613
Υποβολή: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας compareONE της εταιρείας cosmoONE, του συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής σύστημα , στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια συστήματος (ενός (1) φορητού οργάνου) εντοπισμού σφαλμάτων γης ( ηλεκτρικών διαρροών) στο Συγκρότημα Νέστου

Πρόσκληση: Τεύχος: 250.2024.011
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 11000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΥΠ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής