250.2024.005 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 27/03/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/04/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καραμάνης Ευθύμιος 2521061613
Υποβολή: Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr
Τεχνικές Πληροφορίες Κυπραίος Ιωάννης 2521061618

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια κινητών ικριωμάτων για το Συγκρότημα Νέστου

Πρόσκληση: Τεύχος: 250.2024.005
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 27/03/2024
ΑΔ: A125841
Προϋπολογισμός: € 18000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΥΠ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής