1200106704 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/05/2024 - 20:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 2641098284
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “CompareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός, αποψίλωση και κοπή χόρτων βιομηχανικών γηπέδων του Συγκροτήματος Αχελώου.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200106704
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 16.340,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΥΠ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής