Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Έργο 250.2024.004 Αντικατάσταση Συσσωρευτών ΥΗΣ Πλατανόβρυσης 25/06/2024 Σε Παράταση 100.000 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας tenderOne της εταιρείας cosmoOne του συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr η www.marketsite.gr
Υπηρεσία Ζ220 1200107898 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΑΞΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ 24/06/2024 64.000 ΔΕΥΠ Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων
Προμήθεια Ζ300 1300154088 Προμήθεια εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού για το Συγκρότημα Αλιάκμονα 27/06/2024 6.728,70 ΔΕΥΠ Συγκρότημα Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων