Ζ2201200099768 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/01/1900

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/12/2023 - 09:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΗΣ
Υποβολή:
Η ηλεκτρονική Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Προμήθεια και κατασκευή κεντρικής δεξαμενής ελέγχου συμπυκνωμάτων επιστροφών ατμού (κεντρικό θερμοδοχείο) μετά των απαιτούμενων υλικών και εργασιών μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής διασύνδεσης και αποξήλωσης της παλιάς (turn key basis)»

Πρόσκληση: Τεύχος: Ζ2201200099768
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 14400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ