ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200108458 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 16/07/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη | 2241049046 | a.apostolaki@ppcgroup.com
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
Για τεχνικές πληροφορίες: Κ. Αναστασάκης | 2241049069 | k.anastasakis@ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200108458
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
16/07/2024
ΑΔ: A126645
Προϋπολογισμός: € 5.190 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ