Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ - 1200108382 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νίκος Σαββάκης | 2241049038 | n.savvakis@ppcgroup.com
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
Περισσότερες πληροφορίες : Ελένη Λαού | τηλ. 2241049007

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Δ/Ο ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ - 1200108382
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 23.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ