Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200107706 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/07/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
11/07/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νίκος Σαββάκης | n.savvakis@ppcgroup.com | 2241049038
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
Για τεχνικές πληροφορίες : Κ. Αναστασάκης | k.anastasakis@ppcgroup.com - 2241049069

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200107706
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
08/07/2024
ΑΔ: A126568
Προϋπολογισμός: € 5.190 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ