ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200105402 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/05/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
email: a.apostolaki@ppcgroup.com | τηλ. 2241049046

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΟΝΑΔΕΣ DIESEL PIELSTICK ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200105402
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 1.750 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ