Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200102862 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/02/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/02/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
τηλ. 2241049046 | email: a.apostolaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΟΥΤ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ DIESEL PIELSTICK ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200102862
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
15/02/2024
ΑΔ: A125513
Προϋπολογισμός: € 3.990 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ