Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200100122 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/04/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/04/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
email: a.apostolaki@ppcgroup.com | τηλ. 2241049046

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200100122
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
10/04/2024
ΑΔ: A125945
Προϋπολογισμός: € 29.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
Νέο προσαρμοσμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Λήψη