Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200099347 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 20/11/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/11/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
τηλ. 2241049046 | email: a.apostolaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024

Πρόσκληση: Τεύχος: Κ.Υ. ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200099347
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
13/11/2023
ΑΔ: A124873
20/11/2023
ΑΔ: A124928
Προϋπολογισμός: € 5.880 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ