ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200098513 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 17/06/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη | τηλ. 2241049046 | email: a.apostolaki@ppcgroup.com
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
Τεχνικές πληροφορίες: Εμμ. Στάτης τηλ. 2241049075 | email: e.statis@ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΚΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ 1200098513
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
17/06/2024
ΑΔ: A126413
Προϋπολογισμός: € 14.100 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ