ΔΕΠΑΝ/ΤΚΗΜΕ-245 Έργο Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 13/02/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/02/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΓΙΟΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
email: a.giotsidis@dei.gr Τηλέφωνο: 2109008856

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κατασκευή δικτύων καυσίμου, ατμού – συμπυκνωμάτων - καταλοίπων, 2 δεξαμενών καυσίμου 135m3 έκαστη και αναβάθμιση 2 δεξαμενών καυσίμου 263m3 έκαστη και 1 δεξαμενής καταλοίπων 162m3 στον ΑΣΠ Κω

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ/ΤΚΗΜΕ-245
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/01/2024
ΑΔ: A125314
13/02/2024
ΑΔ: A125486
Προϋπολογισμός: € 550.775 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ