ΔΕΠΑΝ-25124032 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/05/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Υποβολή: ΑΘΗΝΑ
email: i.konti@ppcgroup.com Τηλέφωνο : 210 9008848

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας Sulzer AS 0631 S30/2D

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25124032
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 2.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ