ΔΕΠΑΝ-25124022 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/04/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες:
Υποβολή: Ηλεκτρονική υποβολή

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ταχυμεταφορα δεματων σε προορισμούς της ΔΕΠΑΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25124022
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/03/2024
ΑΔ: A125787
01/04/2024
ΑΔ: A125868
08/04/2024
ΑΔ: A125925
15/04/2024
ΑΔ: A125983
Προϋπολογισμός: € 48.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ