ΔΕΠΑΝ-25124001 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 26/02/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ηλεκτρονικη υποβολη στο TENDER ONE της CosmoOne
Υποβολή: TENDER ONE της CosmoOne

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επισκευή δύο ανταλλακτικών της Α/Σ Μονάδας Νο. 29 τύπου GE10 του ΑΣΠ Θήρα

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25124001
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 08/02/2024
ΑΔ: A125441
14/02/2024
ΑΔ: A125501
26/02/2024
ΑΔ: A125591
Προϋπολογισμός: € 49.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ