ΔΕΠΑΝ-25123142 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/12/2023 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΕΠΑΝ/ΤΥΠ
Υποβολή: Ηλεκτρονικα στην πλατφόρμα Cosmoone TENDER ONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εργασίες Επισκευής Δ/Ξ ΔΑΦ 1 και ΔΑΦ 2 στον ΑΣΠ Μήλου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25123142
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/11/2023
ΑΔ: A124927
Προϋπολογισμός: € 40.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ