ΔΕΠΑΝ-25123132 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 28/11/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/12/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΕΠΑΝ/ΤΥΠ
Υποβολή: Ηλεκτρονικα στην πλατφόρμα Cosmoone TENDER ONE

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια υλικών συντήρησης υποθαλάσσιων αγωγών

Πρόσκληση: Τεύχος: ΔΕΠΑΝ-25123132
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/11/2023
ΑΔ: A124911
28/11/2023
ΑΔ: A124993
Προϋπολογισμός: € 43.358 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ