ΑΣΠ ΚΩ-24069 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/07/2024 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΜΕΛΙΑΝΟΥ ΖΩΗ
Υποβολή: ΠΑΤΜΟΣ
email: z.melianou@ppcgroup.com Τηλέφωνο : 22460 72733

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια παρεμβυσμάτων για εναλλάκτες θερμότητας των μονάδων Mitsubishi S16R PTA του ΤΣΠ Πάτμου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΣΠ ΚΩ-24069
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ