ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200106208 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/05/2024 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Υποβολή: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
S.Romanos@ppcgroup.com ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210/9008849

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : A) ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ / ΛΑΔΙΟΥ IMO ACE 032N3 NTBP B) ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ GRUNDFOSS CR-3-23-A-FGJ-A-E-HQQE

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200106208
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 3.500 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ