ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200104148 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/03/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/04/2024 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Υποβολή: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210/9008849 EMAIL: S.Romanos@ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200104148
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
28/03/2024
ΑΔ: A125847
Προϋπολογισμός: € 9000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ