ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200100031 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/11/2023 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΡΩΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Υποβολή: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210/9008849 S.Romanos@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΗ MET53SD ΜΟΝ Νο 3,4,5 MITSUBISHI 18KU 30A 5,88ΜW ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1200100031
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 11.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ