ΑΗΣΧ_12000102429 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/02/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 2821024210
Υποβολή: https://compareone.marketsite.gr/TenderONE
https://compareone.marketsite.gr/TenderONE ΚΑΙ https://eprocurement.dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμών Βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντα χώρου του ΑΗΣ Χανίων

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΧ_12000102429
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 06/02/2024
ΑΔ: A125420
Προϋπολογισμός: € 60721 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ